Main content

Vrederustlaan e.o. - Den Haag

Een opknapbeurt van 234 woningen welke op basis van RGS (Resultaatgericht Samenwerken) isuitgevoerd.


Nadat we in januari 2019 binnen zijn gestart met het schilderen van de bergingsgangen en trappenhuizen met de daarbij behorende kleurwijzigingen, hebben we eind juni 2019 het groot onderhoud aan de buitengevel uitgevoerd.

  • Het vervangen van kozijnen incl. elementen ivm energetische maatregelen.
  • Het aanpassen van kozijnen incl. elementen ivm energetische maatregelen.
  • Het daarbij horende plaatsen van HR++ glas.
  • Diverse houtrotherstel werkzaamheden.
  • Buitenschilderwerk op houten ondergronden.
  • Buitenschilderwerk op metalen ondergronden.
  • Buitenschilderwerk op steenachtige ondergronden.
  • Voegwerk herstel van gevels en raamdorpelstenen.
  • Vervangen van hemelwaterafvoeren.
  • Vervangen van postkasten.

Fotografie: Arjan van Nieuwkoop