Main content

Renovatie en onderhoud 56 woningen Lisztstraat in Den Haag

In opdracht van Staedion voeren wij aan 56 woningen in de Lisztstraat renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uit. 


Staedion vind het belangrijk dat hun bewoners zich thuis voelen in hun huis en omgeving. Een fris, licht, veilig en net complex draagt bij aan dat thuisgevoel. En daar wil De Goede Vastgoedonderhoud natuurlijk haar steentje aan bijdragen. Het trappenhuis, de bergingsgangen en de hoofdentree krijgen een make-over. De buitenkant van de woningen en de algemene ruimten worden geschilderd in een nieuwe kleurstelling. En door een aantal energetische aanpassingen is het wooncomplex straks niet alleen mooier, maar verbetert ook het binnenmilieu en wooncomfort van de bewoners. Een goed vooruitzicht voor het einde van de zomer voor de bewoners van de Lisztstraat.

De onderhouds- en verbeterwerkzaamheden bestaan uit:

Trappenhuis, bergingsgangen en hoofdentree:
·  Binnenschilderwerk van houten, steenachtige en metalen ondergronden
·  Vervangen oude verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting
·  Vervangen vloer- en wandtegels in de entreehal
·  Vervangen schrotenplafond voor een systeemplafond in de entreehal
·  Coaten van de bergingsvloeren, trappen en trapbordessen

Gevelonderhoud buitenzijde:
·  Reinigen onder hoge druk van plafonds en vloeren aan balkon- en galerijzijde
·  Saneren van asbesthoudende puivulling en plaatsen sandwich panelen
·  Vervangen enkelglas voor HR++ isolatieglas en saneren asbesthoudende beglazingskit
·  Aanbrengen van ventilatieroosters
·  Buitenschilderwerk van houten en steenachtige ondergronden
·  Vervangen hekwerken en privacy schermen op balkon
·  Coaten galerij en balkonvloeren
·  Vervangen dilatatievoegafdichting
·  Vervangen hemelwaterafvoeren
·  Vervangen ramen en deuren
·  Vervangen van huisnummerbordjes

Verwijderen asbest:
Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van het project, is onderzoek gedaan naar mogelijk aanwezigheid van asbest. Er is beoordeeld of de werkzaamheden zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. Er zijn een aantal proefsaneringen uitgevoerd om te bepalen welke saneringsmethode toegepast moet worden.
Daar waar nodig verwijderen we de asbesthoudende beglazingskit en het asbesthoudende paneel van woningen. Dit gebeurt volgens de wettelijke voorschriften; op een goede en verantwoorde manier. Vooraf wordt aan bewoners vertelt of en waar de asbest verwijderd wordt en welke veiligheidsmaatregelen er getroffen worden.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is aan de galerij en balkonzijde een bouwlift geplaatst.
Zo blijft de lift voor bewoners toegankelijk en schoon en ondervinden zij daar geen overlast van.