Main content

Onderhouds- en verbeterplan Steilsteven in Papendrecht

Uitvoering gepland onderhoud en verbetering van de uitstraling en het woonklimaat van het woongebouw en de woningen.


In opdracht van woningcorporatie Woonkracht10 hebben we samen met onze ketenpartners de uitstraling en het woonklimaat van de woningen en het wooncomplex Steilsteven in Papendrecht verbeterd. Zo werd onder andere een nieuw gevelisolatiepakket aangebracht door De Waal Kozijnen en werden de houten kozijnen vervangen voor kunststof kozijnen door IJsselmonde.

Het onderhouds- en verbeterplan omvatte ook een kleurwijziging van het woongebouw. Door Houdijk Architecten werd een ontwerp gemaakt met 3 kleuropties waar bewoners uit konden kiezen. De kleuroptie met de meeste stemmen is doorgevoerd.

Het begrip en de medewerking van de bewoners hebben absoluut positief bijgedragen aan een snelle en succesvolle afronding van dit project. 

De onderhouds- en verbeterwerkzaamheden:

In de woningen:
·  Vervangen van de houten kozijnen, ramen en deuren in de gevel door kunststof kozijnen;
·  Vervangen van de beglazing in de gevel door isolerende HR++ beglazing;
·  Vervangen van de ventilatieroosters in de gevelkozijnen;
·  Tijdelijk demonteren van enkele radiatoren waar de kozijnen vervangen moeten worden.

Buiten de woningen:
·  Herstellen en schilderen van de houten kozijnen en deuren van de algemene ruimtes op de begane grond;
·  Coaten van de betonbanden en metalen hekjes ter plaatse van de dakterrassen;
·  Vervangen van de kunststof boeidelen ter plaatse van de dakterrassen;
·  Aanbrengen van een nieuw gevelstucwerk systeem op alle gevels.

Algemene ruimtes:
·  Aanbrengen van kunststof lambriseringen langs de wanden in de bergingsgangen;
·  Schilderen van de wanden boven de lambriseringen in de bergingsgangen;
·  Coaten van de vloeren in de bergingsgangen.

Kozijnen, ramen en deuren
De huidige houten kozijnen, ramen en deuren van de woningen vertoonden structureel schades door houtaantasting. Om dit duurzaam aan te pakken koos Woonkracht10 ervoor om de kozijnen, ramen en deuren te vervangen voor kunststof. Eveneens zijn er nieuwe ventilatieroosters geplaatst in enkele kozijnen.

Beglazing
De nieuwe kunststof kozijnen zijn voorzien van HR++ glas. Een groot voordeel van HR++ glas is dat het goed isoleert, waardoor de bewoner een aangenamere temperatuur in huis kan creëren. De meeste warmte gaat anders namelijk verloren via de ruiten. Een coating op de glasplaat beperkt dit warmteverlies doordat het zonnestralen doorlaat en de warmte van binnen deels weerkaatst. Het gas tussen de glasplaten beperkt het warmteverlies nog extra. Hierdoor isoleert deze beglazing 2,5 keer beter dan standaard dubbelglas. Met HR++ glas bespaart de bewoner op de energiekosten. Doordat het warmteverlies in huis beperkt wordt, hoeft men minder hard te stoken dan bij standaard dubbelglas. 

Werkzaamheden aan de buitenzijde
De huidige gevels zijn voorzien van een gevelisolatiepakket met stucafwerking. Dit pakket toonde diverse gebreken zoals scheurvorming. Om dit duurzaam te verbeteren koos Woonkracht10 ervoor om een nieuw gevelisolatiepakket aan te brengen over het bestaande pakket. Groot voordeel is dat dit de isolatiewaarde van de gevels verder verhoogd en dat in de nieuwe situatie alle scheurvorming en oneffenheden blijvend zijn verholpen. In combinatie met de nieuwgekozen kleuren zijn de gevels ook esthetisch opgewaardeerd.

Warme opname
Ruim voordat we startten met de uitvoering gingen we bij bewoners langs om de werkzaamheden door te nemen en de woning te bekijken. We keken samen met de bewoners of we tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tegen problemen aan zouden kunnen lopen waardoor deze niet of moeilijk uitvoerbaar zijn. We weten dat graag vooraf, zodat bewoners tijdens de uitvoering zo min mogelijk hinder van het werk ondervinden. Met de bewoners bespraken we ook of zij mogelijkheden hebben om de nodige voorbereidingen te treffen zoals het verplaatsen van spullen. We gaven uitleg over de werkzaamheden in de woning en de wederzijdse verwachtingen. Dit noemen we een warme opname.