Main content

Djeddalaan en Akkabapad - Rotterdam

Groot onderhoud portiekwoningen (bouwjaar 1983)


Projectomschrijving:
In opdracht van Havensteder heeft De Goede Vastgoedonderhoud groot onderhoud uitgevoerd aan 71 portiekwoningen aan de Djeddalaan en Akkabapad in Rotterdam. Het onderhoud werd uitgevoerd in bewoonde staat van de woningen. De bewoners werden tijdig en continu geïnformeerd over de werkzaamheden, waardoor de overlast zo veel als mogelijk beperkt kon blijven.

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (WNB) van kracht. Dit is een Europese wet die ervoor moet zorgen dat bepaalde dier- en plantensoorten worden beschermd bij ruimtelijke ingrepen. De afgelopen jaren wordt de handhaving hierop steeds belangrijker en geldt een overtreding op deze wet als een milieudelict. Het is goed om te weten dat de gebouweigenaar de verantwoordelijke is om deze wet na te leven, maar dat wij als samenwerkende partner daar wel een medeverantwoordelijkheid in hebben.

Door onze partner Ecogroen werd daarom een Ecologisch werkprotocol opgesteld naar aanleiding van een broedvogelnest die onze vaklieden hadden gesignaleerd. De werkzaamheden hebben wij o.a. uitgevoerd door niet in de buurt van de oevers te komen zodat een broedende meerkoet in een watergang onverstoord kon blijven zitten. 

Opdrachtomschrijving:
De opdracht bestond uit o.a. de volgende werkzaamheden:
·  Het herstellen van houtrot en andere gebreken
·  Het schilderen van houten-, steenachtige- en metalen ondergronden
·  Het opnieuw afkitten van voegen in de gevel
·  Het plaatselijk vervangen van gevelstenen
·  Het reinigen en opnieuw voegen van de achtergevels en twee kopgevels
·  Het plaatselijk vervangen van voegwerk in de overige gevels