Main content

Veiligheid en COVID-19

De Goede hecht veel waarde aan veilig werken voor haar medewerkers en hun werkomgeving. Continue toetsing van uitvoeringsscenario's en toepassen van de meest optimale en moderne (hulp)middelen is tot een standaard verworven.

Het afgelopen jaar stond in het teken van COVID-19 en de beperkende maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Bij De Goede Vastgoedonderhoud vinden wij het belangrijk om onze medewerkers, partners, opdrachtgevers, bewoners, bezoekers en andere relevante relaties te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus in het kader van onze bedrijfsvoering.

De gezondheid en welzijn van onze medewerkers, bewoners/huurders en alle andere betrokkenen op onze werklocaties heeft bij ons de allerhoogste prioriteit. Om op een goede en verantwoorde manier de onderhouds- en verbeterwerkzaamheden uit te kunnen voeren houden wij ons strikt aan het door ons opgestelde protocol. Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen en instructies van het RIVM, de Rijksoverheid, onze opdrachtgever(s) en het voor onze branche geadviseerde protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld door Aedes, Bouwend Nederland en OnderhoudNL. 

Wat dit voor u betekent leest u hieronder en in onze speciale COVID-19 bewonersinformatiebrief 'Contactloos onderhoud '.

Hoe staan wij voor u klaar? 
Voor alle medewerkers of partners die voor ons werken geldt dat ze niet op het werk komen in geval van symptomen zoals door het RIVM en/of de Rijksoverheid aangegeven, contact hebben gehad met een (mogelijk) besmet persoon of recent in een buitenlands risicogebied zijn geweest.

Onze medewerkers vermijden zoveel als mogelijk persoonlijk contact en zullen geen hand geven en fysiek contact vermijden. Wij hanteren de hygiënevoorschriften van het RIVM en/of de Rijksoverheid en daarnaast hebben wij extra maatregelen getroffen. Dat betekent in ieder geval dat:
·  onze medewerkers geen handen schudden;
·  onze medewerkers 2 meter afstand tot u bewaren;
·  onze medewerkers bij enige symptomen van het Coronavirus zich afmelden bij de projectleider;
·  onze medewerkers een mondmasker en handschoenen dragen;
·  onze medewerkers dragen een veiligheidshesje met daarop de richtlijn om 1,5 meter afstand te houden;
·  onze medewerkers geen eten of drinken mogen aannemen om een eventuele besmetting te voorkomen.

Wat vragen wij van u? 
Tijdens de werkzaamheden verzoeken wij u om afstand te houden van onze medewerkers of in een andere ruimte dan waar gewerkt wordt te verblijven. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verzoeken wij u ook om de woning/het pand te ventileren en om de werkplek goed bereikbaar te maken.

Wij vragen u de teamleider op het werk te informeren indien de door het RIVM en/of de overheid aangegeven symptomen op u of een van uw huisgenoten of medegebruikers van toepassing zijn, u contact heeft gehad met een (mogelijk) besmet persoon of in een buitenlands risicogebied bent geweest. Hiermee begrijpen we dat we wat extra’s aan u vragen maar wij doen dit uiteraard ook in uw belang.

U kunt uw vragen altijd via mail of telefonisch aan ons stellen.
Heeft u vragen of wilt u een melding doen? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Goede Vastgoedonderhoud.
U kunt ook mailen naar vlaardingen@degoedevgo.nl of dordrecht@degoedevgo.nl of bellen naar onze vestiging in Vlaardingen (010-4344255) of Dordrecht (078-6135335).

Dagelijks zullen wij deze tijdelijke werkwijze monitoren en toetsen aan de praktijk en indien nodig aanvullende maatregelen nemen.
Wij vertrouwen u hiermee even voldoende en correct te hebben geïnformeerd en rekenen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Namens de directie en medewerkers van De Goede Vastgoedonderhoud