Main content

Personeel

De meerwaarde van gemotiveerd personeel

De Goede Vastgoedonderhoud besteedt veel aandacht aan het team van medewerkers. Belangrijk is een evenwichtige opbouw van dit team uitgaande van vakbekwaamheid, ervaring, leeftijd en opleiding. Hierin investeren we door onze medewerkers vakgericht te scholen in het werken met nieuwe technieken en producten en op het gebied van veiligheid. Continuïteit in werk, een enthousiasmerende werksfeer en goede voorzieningen zorgen voor een minimaal verloop in ons team van medewerkers en een hoge mate van innovatie. Zo blijft de aanwezige ervaring behouden en kunnen we investeren in jonge en nieuwe medewerkers en de processen actief innoveren. De Goede VGO is heel actief in het werven, begeleiden en opleiden van medewerkers van zowel jonge schoolverlaters als kandidaten op leeftijd. 

Personeelshandboek

Duidelijke afspraken over het werken bij De Goede Vastgoedonderhoud zijn vastgelegd in ons Personeelshandboek dat ieder personeelslid bij indiensttreding ontvangt. Het handboek geeft een goed beeld van de organisatie en de noodzakelijke afspraken.

De medewerker vindt er veel informatie over de communicatie binnen ons bedrijf, over betalingen, vakantie en vrije dagen. Maar ook over opleidingen, bedrijfsregels, veiligheid, gezondheid en milieu. Richtlijnen voor bijvoorbeeld werken op hoogte, fysieke belasting, verstandig tillen en wat te doen bij een ongeval/incidenten. Het is dus een uiterst praktische handleiding voor het werken bij De Goede Vastgoedonderhoud.

Iedere medewerker beschikt over Persoonlijke Gereedschappen, Persoonlijke Beschermingsmiddelen en over professionele, veilige en herkenbare bedrijfskleding. Het doel en de toepassing van deze persoonlijke zaken staan uitgebreid toegelicht in het Personeelshandboek.

Social Return on Investment

Sociaal ondernemen is bij ons een onderdeel van de missie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hier ligt onze uitdaging nog veel breder. Als werkgever willen wij sociaal ondernemen (Social Return on Investment). We vinden het onze verantwoordelijkheid om binnen onze organisatie medeburgers, die aan de zijlijn staan van of met een afstand tot de werkmaatschappij, een ingang te bieden om toe te treden tot het arbeidsproces met een reële en structurele kans op een blijvende plek in de werkmaatschappij. Wij doen dat bijvoorbeeld door stageplaatsen, leerbanen (inclusief omscholing van instromers), arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen alsmede door langdurig werklozen op te leiden of door medeburgers met een afstand tot de arbeidsmarkt op een andere manier in te zetten.

Zo heeft De Goede VGO voor medewerkers die de Nederlandse taal niet goed beheersten een aantal jaren geleden een praktijkgerichte inburgerings- en taalcursus ontwikkeld. De inburgeringscursus was toegespitst op de schildersbranche, met vaktermen uit de branche.

In de regio Haaglanden hebben wij zitting in een werkgroep, onder aansturing van de Programmadirecteur Wijkondersteuning Den Haag, met als doel een toekomstbestendig resultaat voor jongeren en werkzoekenden.

Erkend leerbedrijf

De vorige generatie van ons bedrijf is één van de oprichters van het voormalige SPOS, de voorloper van de Schilder˄sCOOL, wat nu de Schildersvakopleiding van OnderhoudNL is. Wij zijn partner van meerdere locaties van de Schildersvakopleiding en een SBB erkend opleidingsbedrijf. De bijdrage van onze organisatie aan de Schildersvakopleiding vertaalt zich heel breed. Naast het actief partner zijn en het hierbij behorende aangaan van contracten met leerlingen, bieden wij de Schildersvakopleiding van OnderhoudNL ook de mogelijkheid om delen van werken als leerlingproject uit te voeren.

Jongerenakkoord

In februari 2017 hebben wij o.a. met de gemeente Rotterdam een Jongerenakkoord ondertekend. Het doel van dit Jongerenakkoord is om als vastgoedonderhoudsbedrijf een passend antwoord te geven op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals de hoge jeugdwerkloosheid, een dreigend tekort aan vakmensen in de schilders- en bouwbranche, een tekort aan stage- en leerwerkplekken voor jongeren en een relatief hoge uitval van jongeren tijdens hun stage of leerwerktraject.

Onze ervaringen laten zien dat het uitgangspunt ‘een reële kans’ van groot belang is.