Main content

Personeel

De meerwaarde van gemotiveerd personeel

De Goede Vastgoedonderhoud besteedt veel aandacht aan het team van medewerkers. Belangrijk is een evenwichtige opbouw van dit team uitgaande van vakbekwaamheid, ervaring, leeftijd en opleiding. Hierin investeren we door onze medewerkers vakgericht te scholen in het werken met nieuwe technieken en producten en op het gebied van veiligheid. Zo hebben we met elkaar de stap gezet van schilderen naar integraal onderhoud.

Continuïteit in werk, een enthousiasmerende werksfeer en goede voorzieningen zorgen voor een minimaal verloop in ons team van medewerkers en een hoge mate van innovatie. Zo blijft de aanwezige ervaring behouden en kunnen we investeren in jonge en nieuwe medewerkers en de processen actief innoveren.

Personeelshandboek

Duidelijke afspraken over het werken bij De Goede Vastgoedonderhoud zijn vastgelegd in ons Personeelshandboek dat ieder personeelslid bij indiensttreding ontvangt. Het handboek geeft een goed beeld van de organisatie en de noodzakelijke afspraken.

De medewerker vindt er veel informatie over de communicatie binnen ons bedrijf, over betalingen, vakantie en vrije dagen. Maar ook over opleidingen, bedrijfsregels, veiligheid, gezondheid en milieu. Richtlijnen voor bijvoorbeeld werken op hoogte, fysieke belasting, verstandig tillen en wat te doen bij een ongeval/incidenten. Het is dus een uiterst praktische handleiding voor het werken bij De Goede Vastgoedonderhoud.

Iedere medewerker beschikt over Persoonlijke Gereedschappen, Persoonlijke Beschermingsmiddelen en over professionele, veilige en herkenbare bedrijfskleding. Het doel en de toepassing van deze persoonlijke zaken staan uitgebreid toegelicht in het Personeelshandboek.