Main content

Zorgzaam voor mens & milieu

Onze leefomgeving is kwetsbaar. De Goede Vastgoedonderhoud gaat dan ook zo voorzichtig mogelijk met onze leefomgeving om. Samen met al onze medewerkers kijken we kritisch naar het milieu en vooral naar hoe we daar onze bijdrage aan kunnen leveren. Om milieuvervuiling te voorkomen, zuiniger om te gaan met materialen en flora en fauna te beschermen. Alles voor een schoner milieu en om de wereld klaar te maken voor de volgende generatie. 

We volgen de ontwikkelingen op milieugebied binnen ons vak op de voet. We werken met milieubesparende producten zonder enige concessie te doen aan de kwaliteit. Onze zorg voor het milieu betreft ook de manier waarop we met afvalstromen omgaan. We werken op basis van vastgestelde procedures. Het (minimale) afval wordt op verantwoorde wijze hergebruikt of verwerkt door erkende verwerkers. Bovendien ontzien we de omgeving waarin we werken. We beperken de overlast voor omwonenden en creëren voor onze medewerkers optimale werkomstandigheden.

Vervoer

De Goede zet breed in op een vermindering van de CO2-uitstoot. Dat doen we door ontwikkeling van het juiste onderhoudsscenario en door het toepassen van energetische maatregelen bij onze projecten, maar ook door onze mobiliteit daarop in te richten. Binnen De Goede promoten we het carpoolen en kan gebruik gemaakt worden van bedrijfs- en bakfietsen.

Duurzame materialen

De Goede heeft het keurmerk FSC®. Hiermee tonen we aan dat we voor ons houtwerk duurzame materialen gebruiken, verkregen uit verantwoord bosbeheer. Ook voor alle andere materialen en verpakkingen die we op de werkvloer gebruiken, zoals verf en bouwmaterialen, heeft het duurzaamheidsgehalte onze volledige aandacht. We gebruiken alleen kwalitatief hoogwaardige materialen die veilig en milieuvriendelijk zijn, maar ook een zo lang mogelijke levensduur hebben.

Afvalstromen

Aan de voorkant reduceren we onze hoeveelheden afval al. We kopen alleen in wat we echt nodig hebben en hergebruiken zoveel mogelijk materialen. Wat er uiteindelijk wel aan afval overblijft, voeren we op een correcte wijze af. Zo scheiden we ons afval maximaal en laten wij zoveel mogelijk materialen recyclen.

Natuur

Bij vastgoedonderhoud komt ook de Wet natuurbescherming om de hoek kijken. Volgens deze Europese wet mogen wij geen schade toebrengen aan beschermde dieren en planten. Nu willen we dat zelf ook niet en doen we er al alles aan om eventuele schade te voorkomen. In de praktijk betekent dit dat er aan onze projecten een risico-inventarisatie voorafgaat. Wij zetten hiervoor de specialistische deskundigheid binnen de eigen organisatie in of schakelen de juiste specialistische partners in.