Main content

Keurmerken

We maken heldere afspraken vooraf. Op basis van communicatie met de opdrachtgever en een zorgvuldig uitgevoerde opname en inspectie ontstaat het plan van aanpak en de scenario's voor het onderhoud van het object. Ook kunnen we afspraken maken binnen voorraadbeheer, rest-exploitatieduur en budgetzekere meerjarenonderhoudsbegrotingen. En we leggen functionele eisen vastgelegd vast in vooraf vastgestelde meetbare prestatie-indicatoren. De kwaliteit van onze organisatie wordt mede gewaarborgd door hieronder genoemde keurmerken en samenwerkingsverbanden.

VGO-keur

VGO-keur staat voor een duurzame samenwerkingsvorm in onderhoud en renovatie, die veelzijdig voordeel oplevert. Het is de vooruitstrevende stap van inspanningsgericht naar resultaatgericht samenwerken. Door de basis waarop wij samenwerken te veranderen en strategisch vastgoedbeheer ook als onderhouds- of renovatiebedrijf te beheersen, kunnen wij de gebouwen beter renoveren en onderhouden. Deze kennisbundeling, die plaatsvindt in een partnership tussen verantwoordelijke partijen, geeft een beter resultaat voor alle partijen.

OnderhoudNL Totaal

Koninklijke OnderhoudNL is dé vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Met ruim 2.200 aangesloten bedrijven in 6 marktsegmenten cq. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst. De focus van de sector Totaal (waar De Goede toe behoort) ligt op het doorontwikkelen en promoten van resultaatgericht samenwerken en alles wat daarmee samenhangt. De nieuw ontwikkelde Leidraad Resultaatgericht Samenwerken is daarvoor het uitgangspunt. Wij voeren revitaliserings-, renovatie- en planmatig onderhoudprojecten uit, gaan daarbij strategische partnerships aan met ketenpartijen én kunnen daarbij de regie voeren. We werken resultaatgericht, hebben het VGO Keur en halen een aanzienlijk deel van onze omzet uit strategische partnerships.

VCA++ Bedrijfscertificering

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Energie Prestatie Advies

EPA (Energie Prestatie Advies) is een energielabel, die laat zien hoe zuinig een gebouw is. Bijvoorbeeld een woning, kantoor of ziekenhuis. Op het energielabel staat onder andere informatie over de isolatie van ramen en vloeren. Ook staat het energieverbruik van bijvoorbeeld de centrale verwarming op het label. Verder leest u op het energielabel hoe u het gebouw energiezuiniger kunt maken.

FSC®

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC® heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC® gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. En daarin is FSC® uniek!

Erkend Politie Keurmerk Veilig Wonen

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW.

SBB Erkend Leerbedrijf

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (voorheen Savantis) zorgt voor de relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. SBB erkent leerbedrijven waar vmbo- en mbo-leerlingen terechtkunnen voor het praktijkgedeelte van hun opleiding. Daarnaast vervult SBB onder meer een wettelijke taak op het gebied van de kwaliteit van praktijkleren.

Erkend Leerbedrijf OnderhoudNL Opleidingen

De Schildersvakopleiding van OnderhoudNL (voorheen Schilder^sCOOL) is het opleidingsbedrijf van en voor de bedrijfstak schilderen en onderhoud en heeft als doel de opleidingen kwalitatief te verbeteren en efficiency-voordelen te behalen door het opleidingsproces gezamenlijk uit te voeren.