Main content

Schilderwerk

De Goede combineert traditionele vakkennis en de nieuwste technieken en inzichten ten behoeve van de profit, non-profit en particuliere markt. In de praktijk betekent dat: gericht en efficiënt schilder-, glas- en geveltimmerwerk aan onroerend goed plus de daarbij behorende activiteiten, zoals toepassen van energetische maatregelen, asbestsanering, e.d.

Vakbekwaamheid, kennis van de ondergrond, het volgen van degradatieprocessen en het invullen van functionele eisen spelen een grote rol bij het opstellen van het juiste activiteitenplan. Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit kenmerken onze manier van werken.