Main content

Integraal onderhoud

Nieuwe inzichten en toepassen van nieuwe technieken en producten hebben in de afgelopen decennia geleid tot integraal onderhoud aan vastgoed. Steeds meer aandacht is uitgegaan naar optimaliseren van de ondergrond, zoals ondergrondinspecties, houtsanering, geveltimmerwerkzaamheden en vooral ook in combinatie met het toepassen van energetische maatregelen. Als gevolg hiervan wordt partnerschap met de opdrachtgever steeds belangrijker.

Op basis van strategische bedrijfsvoering wordt schilder-, glas- en geveltimmerwerk met de daarbij behorende bouwkundige activiteiten zoals toepassen van energetische maatregelen, asbestsanering e.d. resultaatgericht en efficiënt uitgevoerd. Zo geven wij het antwoord op de vraag van opdrachtgevers naar verhoging van de kwaliteit en verlaging van de kosten van onderhoud op langere termijn.


Verlenging intervalcycli

Door onderhoudsprocessen van gevelelementen van gebouwen te optimaliseren werken we als partner met onze opdrachtgever resultaatgericht samen. In combinatie met integraal onderhoud betekent dit een hogere kwaliteit van onderhoud, verlenging van de intervalcycli en beheersbaar maken van (minimale) onderhoudskosten op lange termijn met budgetzekerheid. Overigens is na uitgebreid onderzoek gebleken dat het verlengen van de intervalcycli van het onderhoud aan gevelelementen het meest duurzaam is bij onderhoudsprocessen aan onroerend goed.