Main content

Resultaatgericht samenwerken

Aan een optimaal eindresultaat ligt altijd een optimale samenwerking op basis van goede communicatie ten grondslag.

Als partner in onderhoud van onroerend goed werken we ketengeoriënteerd; we werken nauw samen met andere partners in de keten, niet alleen met huurders en eigenaren, maar ook met fabrikanten, leveranciers en brancheorganisaties. Die samenwerking stelt ons in staat diensten en producten te realiseren die voorzien in de behoefte naar verhoging van kwaliteit en verlaging van de kosten van onderhoud op langere termijn en budgetzekerheid. Bij een moderne marktbenadering past een breed pakket van diensten. Dit vraagt om specialisten op elk gebied die hun werk goed op elkaar afstemmen en goed samenwerken.

Als actief lid van de toenmalige brancheorganisatie WVB, het huidige OnderhoudNL Totaal, stonden wij mede aan de wieg van het VGO-keurmerk. Dit certificaat voor VastGoedOnderhoud is het enige onafhankelijke keurmerk dat een opdrachtgever zekerheid biedt over de technische kwaliteit, het toepassen van de juiste processen en de organisatorische en financiële stabiliteit van een onderhoudsbedrijf.

Om dit certificaat te bemachtigen moet het onderhoudsbedrijf kunnen aantonen volledig te voldoen aan alle eisen op het gebied van Resultaatgericht Samenwerken (RGS). De kwaliteitscriteria hiervoor gelden voor zowel de gerealiseerde technische kwaliteit als klanttevredenheid en financiële zekerheid.