Main content

Goede communicatie

Onderhoud aan en rondom de woning kan voor bewoners enige overlast veroorzaken. Natuurlijk nemen wij maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Dat begint met duidelijke communicatie. Als bewoner wil je weten wat er precies gaat gebeuren, wanneer het werk wordt uitgevoerd en hoe lang dat duurt. Voor die informatie zorgen wij dus. Op meerdere manieren.

Waar de overlast precies uit zal bestaan, is voor bewoners soms moeilijk in te schatten. Dit moeten we ook duidelijk en transparant uitleggen. Daarom informeren wij bewoners vooraf over de overlast die zij eventueel zouden kunnen ondervinden door onze werkzaamheden. 

Aandacht voor bewoners

In de voorbereiding en uitvoering van onderhoudsprojecten hebben wij ervaren projectleiders en teamleiders die het sociaal aanspreekpunt zijn voor bewoners, eventueel aangevuld met een woonconsulent. Zij lossen problemen op en geven antwoord op vragen.

Oplevering en nazorg

Als er na oplevering nog vragen zijn, dan kunnen bewoners contact opnemen met de betreffende projectleider of bellen naar ons kantoor. Wij nemen altijd contact op met de bewoner om hun vragen, eventueel in samenspraak met de opdrachtgever (afhankelijk van de aard van de vraag), naar tevredenheid te beantwoorden.