Main content

Gedragscode

Bij De Goede Vastgoedonderhoud stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk en aan het gedrag van onze medewerkers. Wij hechten veel waarde aan representatieve en deskundige medewerkers. Speciaal daarvoor hebben wij een gedragscode opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Zo weten de bewoners precies wat zij van onze medewerkers mogen verwachten.

 • Wij kunnen ons altijd identificeren met ons identiteitsbewijs.
 • Wij dragen altijd schone werkkleding.
 • Wij vertegenwoordigen een bedrijf van goede naam en faam en zien er daarom altijd representatief uit.
 • Wij gebruiken geen grove taal en vloeken niet.
 • Wij stellen ons altijd aan de klant voor en vertellen welke werkzaamheden er worden uitgevoerd.
 • Wij gedragen ons altijd als gast.
 • Wij roken niet of alleen daar waar dat is toegestaan.
 • Wij vragen altijd of de bewoner bezwaar heeft tegen het gebruik van een radio.
 • Wij maken gebruik van onze eigen sanitaire voorzieningen en niet het toilet van de klant of bewoner.
 • Wij melden eventueel veroorzaakte schade altijd aan de bewoner en onze projectleider.
 • Wij bellen tijdens het werk niet privé, behalve in noodgevallen.
 • Wij laten de werkplek elke dag opgeruimd achter.
 • Wij houden de bouwplaats zelf schoon.
 • Wij zijn zuinig op de ons ter beschikking gestelde gereedschappen en bedrijfsauto’s.
 • Wij melden als het werk gereed is en informeren of alles naar wens is verlopen.
 • Wij lossen eventuele tekortkomingen altijd op.

Ter staving hiervan: onze medewerkers halen bij klanttevredenheidsonderzoeken steevast een hoge score!