Main content

Bewoners-informatiebrief

Iedere bewoner wil weten wat er precies gaat gebeuren, wanneer het werk wordt uitgevoerd en hoe lang het duurt. 

Bewonersinformatiebijeenkomsten

In samenwerking met de opdrachtgever en/of gespecialiseerde partners stellen wij een werkgroep samen welke verantwoordelijk is voor bewonerscommunicatie. Vanuit deze werkgroep worden bewonersinformatiebijeenkomsten door ons voorbereid en georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden bewoners geïnformeerd over de werkzaamheden, eventuele individuele keuzes en maatregelen. Onze ervaring is dat op deze wijze maximaal draagvlak wordt verkregen.

Bewonersinformatieboekje

Na opdracht worden bij de werkvoorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden bewoners specifiek geïnformeerd door middel van een bewonersinformatieboekje. Hiermee stellen wij de bewoners voor de start van de werkzaamheden op de hoogte van wat er precies gaat gebeuren, welke overlast zij kunnen ondervinden en welke maatregelen wij nemen om de overlast te beperken. Ook staan in deze brief de noodzakelijke gegevens als data en telefoonnummers. Zo weten bewoners wie zij kunnen bellen als zij vragen of opmerkingen hebben. Voor sommige onderhoudsprojecten wordt een groepsapp gecreëerd als extra communicatiemiddel met bewoners. In de brief lezen de bewoners ook wat zij wel en niet van ons kunnen verwachten. En wat er van iedere bewoner wordt verwacht.

In het bewonersinformatieboekje worden de volgende onderdelen beschreven:
·  de uit te voeren werkzaamheden;
·  doel van de werkzaamheden;
·  overlast en beperkende maatregelen;
·  medewerking van de bewoner;
·  herkenbaarheid van onze medewerkers;
·  planning van de werkzaamheden;
·  afspraken;
·  complexbeheer, projectleiding en contactpersonen.