Main content

Bewoners-informatiebrief

Hiermee stellen wij u voor de start van de werkzaamheden op de hoogte van wat er precies gaat gebeuren. Ook staan in deze brief de noodzakelijke gegevens als data en telefoonnummers. U weet dus wie u kunt bellen als u vragen of opmerkingen hebt. In de brief leest u ook wat u van ons wel en niet kunt verwachten. En wat er van u als bewoner wordt verwacht.