Main content

Aandacht voor bewoners

Door bewoners actief te betrekken in onze (ontwikkel)plannen, creëren we draagvlak, minder overlast, vlottere doorlooptijd en medeverantwoordelijkheid. De aanpak van De Goede beperkt zich niet alleen tot 'input' vooraf, maar ook 'output' achteraf. Voor en tijdens de realisatie van een project ontvangen bewoners uitgebreide informatie, ook via social media. Resultaat: tevreden bewoners.

Bewonersinformatie m.b.t coronavirus (COVID-19)

Aan veiligheid, gezondheid en milieu blijven we bij De Goede Vastgoedonderhoud veel aandacht besteden. Vooral de laatste paar weken is er onrust in heel de wereld over de uitbraak van het Corona-virus. Wereldwijd, en ook in Nederland, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en zijn wij alert, zowel richting de bewoners als onze medewerkers. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Heeft u vragen in relatie tot het coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wij blijven de instructies en aanwijzingen van het RIVM en de overheid op de voet volgen en passen indien nodig onze protocollen aan. Wat dit voor u betekent leest u hieronder of download onze infographic 'Contactloos onderhoud'

Contactloos onderhoud

Hoe staan wij voor u klaar?
Voor alle medewerkers of partners die voor ons werken geldt dat ze niet op het werk komen in geval van symptomen zoals door het RIVM en/of de Rijksoverheid aangegeven, contact hebben gehad met een (mogelijk) besmet persoon of recent in een buitenlands risicogebied zijn geweest.

Onze medewerkers vermijden zoveel als mogelijk persoonlijk contact en zullen geen hand geven en fysiek contact vermijden. Wij hanteren de hygiënevoorschriften van het RIVM en/of de Rijksoverheid en daarnaast hebben wij extra maatregelen getroffen. Dat betekent dat:
·  medewerkers geen handen schudden;
·  medewerkers 1,5 meter afstand tot u bewaren;
·  medewerkers bij enige symptomen van het Coronavirus zich afmelden bij de projectleider;
·  er een extra wasvoorziening buiten de schaftkeet is opgesteld met schoon water, droge doeken en prullenbak/vuilniszak;
·  medewerkers en partners om beurten eten en hun handen extra wassen;
·  zij werken met handschoenen aan en trekken indien noodzakelijk nieuwe aan.

Wat vragen wij van u?
Tijdens de werkzaamheden verzoeken wij u om afstand te houden van onze medewerkers, of in een andere ruimte dan waar gewerkt wordt, te verblijven.

Wij vragen u de teamleider op het werk te informeren indien de door het RIVM en/of de overheid aangegeven symptomen op u of een van uw huisgenoten of medegebruikers van toepassing zijn, u contact heeft gehad met een (mogelijk) besmet persoon of in een buitenlands risicogebied bent geweest. Hiermee begrijpen we dat we wat extra’s aan u vragen maar wij doen dit uiteraard ook in uw belang.

U kunt uw vragen altijd via mail of telefonisch aan ons stellen.
Heeft u vragen of wilt u een melding doen? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Goede Vastgoedonderhoud.
U kunt ook mailen naar vlaardingen@degoedevgo.nl of dordrecht@degoedevgo.nl of bellen naar onze vestiging in Vlaardingen (010-4344255) of Dordrecht (078-6135335).

Dagelijks zullen wij deze tijdelijke werkwijze monitoren en toetsen aan de praktijk en indien nodig aanvullende maatregelen nemen. Zo hebben wij recent besloten dat onze medewerkers tijdens hun werkzaamheden in woningen een niet-medisch mondkapje dragen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende en correct te hebben geïnformeerd en rekenen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Namens de directie en medewerkers van De Goede Vastgoedonderhoud