Main content

Aandacht voor bewoners

Door bewoners actief te betrekken in onze (ontwikkel)plannen, creëren we draagvlak, minder overlast, vlottere doorlooptijd en medeverantwoordelijkheid. De aanpak van De Goede beperkt zich niet alleen tot 'input' vooraf, maar ook 'output' achteraf. Voor en tijdens de realisatie van een project ontvangen bewoners uitgebreide informatie, ook via social media. Resultaat: tevreden bewoners.