Main content

Zwolsestraat en Gevers Deynootstraat - Scheveningen

De onderhouds- en renovatiewerkzaamheden zijn medio 2022 afgerond met als resultaat een mooie uitstraling van het wooncomplex en verbetering van het woonklimaat waar de bewoners jarenlang woonplezier van zullen hebben.


Projectomschrijving:

Woningcorporatie Staedion heeft 99 appartementen en 1 BOG pand met bouwjaar 1983 in beheer aan de Zwolsestraat en Gevers Deynootstraat in Scheveningen. Het gevelwerk geeft een sobere en achterstallige indruk en de hekwerken en overkappingen verkeren in een slechte staat.
In april 2020 is De Goede Vastgoedonderhoud gestart met uitvoering van planmatig onderhoud en renovatiewerkzaamheden aan de 'Zwolsehoek' waarbij er gekozen is voor een scenario met als uitgangspunt een onderhoudscyclus van minimaal 7 jaar. Het activiteitenplan en de werkzaamheden worden volgens een prestatieovereenkomst uitgevoerd. 
De onderhouds- en renovatiewerkzaamheden zijn medio 2022 afgerond met als resultaat een mooie uitstraling van het wooncomplex en verbetering van het woonklimaat waar de bewoners jarenlang woonplezier van zullen hebben.

“Het bijzondere aan dit project is dat het wooncomplex een complete make-over kreeg. Het schilderen van al het onbehandelde beton, vervangen van voor- en balkondeuren en vervangen van alle galerij- en balkonhekken inclusief de gehele constructie aan de zijde van de Zwolsestraat zorgen ervoor dat het complex weer de uitstraling krijgt die het verdient. "

Bewonerscommunicatie:

Zulke ingrijpende werkzaamheden brengen zeker overlast met zich mee. Tijdens de uitvoering komen er werklieden over de vloer. Er is last van geluid en stof. Ook is er bij de werkzaamheden in de portieken, algemene ruimten, parkeerplaatsen en de entree overlast. Uiteraard letten onze vaklieden op de persoonlijke veiligheid van bewoners tijdens de werkzaamheden en wordt er volgens ons coronaprotocol gewerkt. En omdat het resultaat van de werkzaamheden een grote verbetering is van de woonkwaliteit, was een grote meerderheid van bewoners voorstander van dit planmatig onderhoud en de renovatie.

Opdrachtomschrijving:

Asbestsaneringsonderzoek en -werkzaamheden:
Tijdens het asbestonderzoek is geconstateerd dat er in het complex asbest in de raamdorpels aanwezig is. Het asbest is hechtgebonden (geen losse deeltjes in de lucht). Op deze manier is dat niet schadelijk zolang er niks mee wordt gedaan. Het saneren van de asbest raamdorpelstenen is gebeurd conform wet en regelgeving en de daarbij behorende veiligheidsvoorschriften. Nadat de saneringswerkzaamheden afgerond waren, werd onderzocht of de ruimte vrij is van asbestdeeltjes. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau staat onder toezicht van de arbeidsinspectie. 

Trappenhuizen en bergingsgangen:

·  Het schilderen van de algemene toegangsdeuren, kozijnen, betimmeringen en dakluiken.
·  Het sausen van wanden, consoles, onderzijde trappen, plafonds en andere steenachtige onderdelen.
·  Het schilderen van metalen hekwerken, leuningen en andere metalen onderdelen.
·  Het coaten van de bergingsgangvloeren.
·  Het schilderen van de Trespa beplating.
·  Het vervangen van de woning entree deuren.
·  Het vervangen van het enkel glas in het voordeurkozijn.
·  Het vervangen van de huisnummerbordjes en aanwijzingsbordjes.

Gevelonderhoud buitenzijde:
·  Het plaatsen van steigers aan de gevels.
·  Het schilderen van de houten kozijnen, ramen, deuren, puivullingen en betimmeringen.
·  Het sausen van de consoles, wanden, onderzijde vloeren, diktekanten, lateien en overige steenachtige onderdelen.
·  Het coaten van de galerij en balkonvloeren, trappen en bordessen.
·  Het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden zoals houtrot reparaties, deelvervangingen en plaatsen van slijtstrips.
·  Het integraal vervangen van de voordeuren en balkondeuren.
·  Het vervangen van het enkel glas in het voordeurkozijn.
·  Het vervangen van de betimmeringen en boeidelen.
·  Het reinigen van het gevelmetselwerk, aluminium ramen en kozijnen en ventilatieroosters.
·  Het saneren van de asbesthoudende raamdorpelstenen en het plaatsen van nieuwe geglazuurde raamdorpelstenen.
·  Het plaatselijk herstellen of vervangen van gevelmestelwerk en voegwerk.
·  Het vervangen van de bestaande kitvoegen op de galerij en balkonvloeren, consoles, lateien en overige gekitte onderdelen.
·  Het vervangen van alle hemelwaterafvoeren.
·  Het vervangen van alle balkon en galerijhekwerken en privacy schermen.
·  Het vervangen van de huisnummerbordjes.
·  Aan de voorzijde worden alle galerijhekken en de vliesgevel vervangen voor een mooiere uitstraling om het complex te upgraden.