Main content

Social Return on Investment biedt intrinsieke meerwaarde

Als werkgever willen wij sociaal ondernemen (Social Return on Investment). We vinden het onze verantwoordelijkheid om binnen onze organisatie medeburgers, die aan de zijlijn staan van of met een afstand tot de werkmaatschappij, een ingang te bieden om toe te treden tot het arbeidsproces met een reële en structurele kans op een blijvende plek in de werkmaatschappij. 


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Goede Vastgoedonderhoud besteedt veel aandacht aan het team van medewerkers. Belangrijk is een evenwichtige opbouw van dit team uitgaande van vakbekwaamheid, ervaring, leeftijd en opleiding. Continuïteit in werk, een enthousiasmerende werksfeer en goede voorzieningen zorgen voor een minimaal verloop in ons team van medewerkers en een hoge mate van innovatie. Zo blijft de aanwezige ervaring behouden en kunnen we investeren in jonge én nieuwe medewerkers. Wij zijn actief in het werven, begeleiden en opleiden van medewerkers van zowel jonge schoolverlaters als kandidaten meer op leeftijd zoals zogenaamde zij-instromers.

Sociaal ondernemen is bij ons een onderdeel van de missie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hier ligt onze uitdaging nog veel breder.

Social Return on Investment (SROI)

Als werkgever willen wij sociaal ondernemen (Social Return on Investment). We vinden het onze verantwoordelijkheid om binnen onze organisatie medeburgers, die aan de zijlijn staan van of met een afstand tot de werkmaatschappij, een ingang te bieden om toe te treden tot het arbeidsproces met een reële en structurele kans op een blijvende plek in de werkmaatschappij. 
Wij doen dat bijvoorbeeld door stageplaatsen, leerbanen (inclusief omscholing van instromers), arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen maar ook door langdurig werklozen op te leiden of door medeburgers met een afstand tot de arbeidsmarkt op een andere manier in te zetten.

Zo hebben wij als geselecteerd partner een sociale samenwerking met de vier grote Rotterdamse woningcorporaties (Havensteder, Woonstad Rotterdam, Woonbron en Vestia) waarbij we voor alle opdrachten die wij uitvoeren een invulling geven aan Social Return on Investment.