Main content

SAMEN VEILIG DOORWERKEN!

Het zijn bijzondere tijden en niemand weet voor hoelang. Het Coronavirus raakt ons allen in het diepst van ons hart. Juist nu is begrip en aandacht voor elkaar belangrijk. Alleen door veilig samen te werken zullen we hier doorheen komen.


De gezondheid en welzijn van onze medewerkers, relaties, bewoners/huurders en alle andere betrokkenen staan bij ons voorop. Door het opvolgen van protocollen en de maatregelen van de Rijksoverheid kunnen we de onderhouds- en verbeterwerkzaamheden op een goede en verantwoorde manier blijven uitvoeren.

Wij willen onze waardering uitspreken voor de betrokkenheid en inzet van u allen om positief en oplossingsgericht mee te denken en te werken.

Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Wij wensen u sterkte in deze bijzondere tijd en hopen oprecht dat iedereen er goed door heen komt.
Let goed op elkaar en natuurlijk op uw eigen gezondheid!