Main content

MVO Jaarverslag 2019

Sociale en maatschappelijke normen en waarden heersen al generaties lang binnen ons bedrijf. Behalve dat De Goede Vastgoedonderhoud innovatief en betrokken is, staan de woorden schoon, veilig én duurzaam centraal binnen onze organisatie. Hoewel we daar zelf niet altijd direct invloed op hebben, kunnen we er binnen onze omgeving wel alles aan doen om haalbare stappen te zetten. Omdat we het zelf nodig vinden om onze verantwoordelijkheid te nemen en sociaal ondernemen duurzaam te verankeren binnen onze organisatie.In de huidige tijd is het van belang om hier onderscheidend in te zijn en te communiceren over de activiteiten die worden ondernomen op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Communicatie, transparantie en informatievoorziening hierin levert voor ons meerwaarde op richting onze opdrachtgevers, leveranciers, (semi)overheid en relaties. Over het afgelopen jaar 2019 hebben wij dan ook, als een van de eersten in onze branche, een MVO Jaarverslag gemaakt welke je in de bijlage aantreft.

SAMEN WERKEN AAN DUURZAAMHEID! Zo doen we dat!
De Goede VGO - MVO Jaarverslag 2019 

Veel leesplezier!