Main content

Henkespand - Delfshaven Rotterdam

Bijzondere ontdekking door onze collega’s tijdens schilderwerk. 


Schilderwerkzaamheden aan historisch pand (bouwjaar 1808) namens Stadsherstel Historisch Rotterdam

In opdracht van Stadsherstel Historisch Rotterdam zijn wij eind 2019 gestart met schilderwerkzaamheden aan het historische Henkespand in Delfshaven, Rotterdam.

Tijdens de werkzaamheden deden de restauratieschilders van De Goede een bijzondere vondst. Onder de oude verflagen van gevelversieringen vonden zij overblijfselen van de grondslag van bladgoud. Vermoedelijk is het bladgoud aangebracht in 1867 toen het pand in eigendom kwam van Henkes. Op de fraaie voorgevel van de jeneverdistilleerderij liet Henkes medailles in natuursteen aanbrengen die verwijzen naar de vele prijzen die zij tijdens internationale tentoonstellingen in de wacht sleepten. Dat deze medailles met bladgoud waren versierd was nog niet eerder bekend.

Het herstel van het bladgoud is een flinke kostenpost. Voor de financiering daarvan richt Stadsherstel zich op fondswerving en hoopt op deze manier de bijzondere schilderingen te kunnen herstellen.

De werkzaamheden door De Goede zijn in het najaar 2019 gestart en zullen doorlopen tot voorjaar 2020.

Bron: Stadsherstel Historisch Rotterdam

Vroegere functie: Jeneverdistilleerderij
Huidige functie: kantoor- en atelierruimte, winkelruimte en oefenruimte theater