Main content

De Goede VGO ondertekent Rotterdamse Jongerenakkoord

Investeren in jongeren met als doel dat meer jongeren aan de slag gaan als schilder. Dat is de belangrijkste pijler van het Jongerenakkoord dat woensdag 15 februari 2017 werd ondertekend door De Goede VGO, 4 andere vastgoedonderhoudsbedrijven, Vakbroeders en de Rotterdamse wethouder Maarten Struivenberg (Werkgelegenheid en Economie). Ongeveer 25% van de schilders is ouder dan 55 jaar. Over een aantal jaren is de uitstroom in de schilders- en onderhoudsbranche groter dan de instroom, terwijl de vraag naar goed opgeleide vakmensen toeneemt.


Als sociaal bedrijf wil De Goede VGO een actieve bijdrage leveren aan het creëren van kansen voor mensen, met name jongeren, met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Goede VGO heeft duurzame relaties met diverse opleidingsinstellingen gespecialiseerd in de schilders- en onderhoudsbranche, zoals Schilder^sCOOL en Vakbroeders.

Jongerenakkoord

Wietske Kamsma, Directeur Vakbroeders: “Met dit Jongerenakkoord wil Vakbroeders samen met de onderhoudsbedrijven een passend antwoord geven op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals de hoge jeugdwerkloosheid, een dreigend tekort aan vakmensen in de schilders- en bouwbranche, een tekort aan stage- en leerwerkplekken voor jongeren en een relatief hoge uitval van jongeren tijdens hun stage of leerwerktraject. Samen met de gemeente Rotterdam (WSPR) willen wij de jongeren opleiden en werkervaring laten opdoen.”

Kamsma: “We kijken er naar uit om in 2017 nog meer jongeren te begeleiden in hun ontwikkeling om gemotiveerde en goede vakmannen én vakvrouwen te worden!”

Paneldiscussie met Rotterdamse wethouder

Wethouder Maarten Struivenberg wil jongeren het gevoel geven om gehoord te worden. Tijdens de paneldiscussie op 15 februari vroeg hij hoe jongeren gemotiveerd blijven om een traject te blijven volgen en wat de gemeente kan doen om jongeren te motiveren om te gaan netwerken of netwerkbijeenkomsten te bezoeken in plaats van alleen online te solliciteren.

Jongeren helpen om aan de slag te gaan

Er zijn veel jongeren die een diploma willen behalen en zo klaar worden gestoomd voor de arbeidsmarkt. Het vinden van passende stage- en leerplekken is echter nog steeds een groot probleem. Het gevolg is dat jongeren hun opleiding niet kunnen afmaken of langer doen over hun opleiding waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden verkleind.

“Als werkgever wil De Goede VGO kijken welke bijdrage wij kunnen leveren voor deze jongeren aan hun ontwikkeling en arbeidsperspectief,” zegt Lisanne Wiersma, P&O Adviseur bij De Goede VGO. Wij helpen jongeren concreet aan de slag door het bieden van stageplaatsen, leerbanen en startersfuncties. Daarnaast stellen wij onze kennis en expertise beschikbaar om zo het netwerk van deze jongeren te vergroten.