Main content

De Goede VGO en Trivire tekenen overeenkomst Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Deze week hebben Trivire, Elk Zwijndrecht BV, De Goede Vastgoedonderhoud en Roza VGO Zuid gezamenlijk getekend voor het uitvoeren van onderhoudsprojecten die op de manier van Resultaatgericht Samenwerken worden uitgevoerd. Pieter Hans de Goede reikte aan Tinka van Rood, directeur-bestuurder van Trivire, de gloednieuwe Leidraad RGS uit die afgelopen dinsdag 13 april 2021 gelanceerd werd door OnderhoudNL. 


Wat is Resultaatgericht Samenwerken (RGS)?

Resultaatgericht Samenwerken is een manier van samenwerken op het gebied van onderhoud. Voorheen was het zo dat wanneer Trivire aan één van haar woongebouwen onderhoud liet uitvoeren door een onderhoudsbedrijf, wij zelf bepaalden wat er moest gebeuren en op welke manier we de werkzaamheden uitgevoerd wilden hebben. Binnen RGS vragen we aan de voorkant aan een onderhoudsbedrijf of zij met ons mee kijken naar wat volgens hen nodig is qua onderhoud van een woongebouw en wat volgens hen de beste manier is om dit onderhoud aan te pakken. We laten ons nu dus adviseren door de onderhoudsbedrijven en vragen het onderhoudsbedrijf met een voorstel te komen over de resultaten die zij denken te gaan bereiken en de aanpak die hier volgens hen het beste bij past. Als wij het met elkaar eens zijn, leggen we de afspraken vast in een prestatieovereenkomst en vragen we het onderhoudsbedrijf het onderhoudsproject op de door hen voorgestelde manier uit te voeren.

Voordelen

Deze manier van samenwerken heeft verschillende voordelen. Allereerst is het zo dat bepaalde taken en verantwoordlijkheden nu bij het onderhoudsbedrijf zelf liggen. Daarnaast is het zo dat we met elkaar veel waakzamer zijn op de kwaliteit van het onderhoud. Het onderhoudsbedrijf moet voldoen aan de afspraken die zijn vastgelegd en rapporteert hierover regelmatig richting Trivire. En wij zelf kunnen beter controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat onze klanten gaan merken dat de kwaliteit van het onderhoud verbeterd. En daar doen we het voor!

Wij hebben er veel zin in!

Bron: Trivire